info@ak-madej.sk     +421 904 942 283                                ...zákon, to je omnoho viac, ako iba slová. Slová totiž stačí len prečítať...                     Dnes je

ĽUDIA


Najväčším bohatstvom advokátskej kancelárie sú jej ľudia. Každý z nich dotvára mozaiku advokátskej kancelárie a robí z nej jedinečný celok. Iba vďaka vedomej spolupráci kvalifikovaných ľudí dosahuje naša kancelária výsledky, ktoré naši klienti očakávajú. Preto dbáme na to, aby náš tím tvorili ľudia, ktorí sú skutočnými odborníkmi.

Od každého člena tímu vyžadujeme, aby mal vynikajúci prehľad v oblasti práva, ovládal základy ekonómie, psychológie a iných spoločenských vied. Taktiež kladieme dôraz na výborný všeobecný prehľad. Medzi povahové vlastnosti, ktoré vyžadujeme, patrí logické, analytické a tvorivé myslenie, precíznosť a schopnosť pracovať vo vysokom nasadení s dôrazom na výsledok. Samozrejmosťou sú pre nás empatia, príjemné vystupovanie a slušné správanie.

Vďaka týmto vlastnostiam a schopnostiam našich ľudí je naša advokátska kancelária pripravená poskytnúť svojim klientom kvalitnú a vysokoodbornú právnu pomoc.


KARIÉRA


Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Madeja má záujem zamestnávať talentovaných právnikov ako aj budúcich právnikov. Našim pracovníkom umožňujeme profesionálny rast a poskytujeme priestor pre sebarealizáciu.

Pokiaľ máte záujem o prácu v našej advokátskej kancelárii, pošlite svoj životopis spolu so sprievodným listom na e-mailovú adresu info@ak-madej.sk.