info@ak-madej.sk     +421 904 942 283                                ...zákon, to je omnoho viac, ako iba slová. Slová totiž stačí len prečítať...                     Dnes je

JUDr. JOZEF MADEJ


JUDr. Jozef Madej je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V Slovenskej advokátskej komore je zapísaný od roku 1994 pod registračným číslom 0473.


Kontaktné údaje:

telefón: +421 903 724 594
mobil:
e-mail: info@ak-madej.sk