info@ak-madej.sk     +421 904 942 283                                ...zákon, to je omnoho viac, ako iba slová. Slová totiž stačí len prečítať...                     Dnes je

JUDr. Mgr. PETER VLKOVIČ


JUDr. Mgr. Peter Vlkovič je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. V Slovenskej advokátskej komore je zapísaný od roku 2016 pod registračným číslom 908369. V advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Madeja pôsobí od roku 2016.


Kontaktné údaje:

telefón: +421904 942 283
mobil:
e-mail: vlkovic@ak-madej.sk