info@ak-madej.sk     +421 904 942 283                                ...zákon, to je omnoho viac, ako iba slová. Slová totiž stačí len prečítať...                     Dnes je

JUDr. PETER MARTINKOVIČ LL.M


JUDr. Peter Martinkovič LL.M je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti. V Slovenskej advokátskej komore je zapísaný od roku 2015 pod registračným číslom 908032. V advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Madeja pôsobí od roku 2017.


Kontaktné údaje:

telefón: +421 904 050 739
mobil:
e-mail: martinkovic@ak-madej.sk