info@ak-madej.sk     +421 904 942 283                                ...zákon, to je omnoho viac, ako iba slová. Slová totiž stačí len prečítať...                     Dnes je

JUDr. MICHAL KUZMA


JUDr. Michal Kuzma je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Madeja pôsobí od roku 2017.


Kontaktné údaje:

telefón: +421 911 960 394
mobil:
e-mail: kuzma@ak-madej.sk