Mgr. Mária Kvočáková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Madeja pôsobí od roku 2016.

kvocakova@ak-madej.sk