JUDr. Mgr. Peter Vlkovič je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. V Slovenskej advokátskej komore je zapísaný od roku 2016 pod registračným číslom 908369. V advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Madeja pôsobí od roku 2016.

+421 904 942 283 | vlkovic@ak-madej.sk