Martin György je študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Madeja pôsobí od roku 2021.

gyorgy@ak-madej.sk