JUDr. Jozef Madej je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V Slovenskej advokátskej komore je zapísaný od roku 1994 pod registračným číslom 0473.

+421 903 724 594 | info@ak-madej.sk