Osobný prístup
podporený bohatými skúsenosťami…

Náš tím tvoria odborníci s bohatými skúsenosťami zo všetkých oblastí práva, ktorí Vám poskytnú právne služby šité na mieru Vašim potrebám.

Kontaktujte nás

Zákon, to je omnoho viac, ako iba slová. Slová totiž stačí len prečítať...

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Madeja poskytuje svojim klientom servis právnych služieb na najvyššej odbornej úrovni vo všetkých odvetviach práva. Tím skúsených odborníkov nie len z teórie, ale aj z praxe, v rámci trestného práva obhajuje a zastupuje pred orgánmi činnými v trestnom konaní, a súdmi na hlavnom pojednávaní obvinených, poškodených, ako aj ďalšie subjekty trestného konania. V rámci obhajoby sa špecializujeme najmä na ekonomickú a drogovú trestnú činnosť, zločiny a obzvlášť závažné zločiny daňových trestných činov, korupcie, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a ďalšie.
V rámci občianskeho, správneho, obchodného, pracovného a daňového práva je pre nás samozrejmosťou vypracovanie zmlúv, dohôd a ostatných listín o právnych úkonoch, zastupovanie pred súdmi, štátnymi a správnymi orgánmi, zastupovanie klientov na rokovaniach a daňových kontrolách, poskytovanie právnych rád a právnych rozborov, due dilligence a správa majetku klientov. Sme pripravení klientov zastupovať aj pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva.
Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Madeja prioritne dbá na individualitu každého klienta a jeho záujmy pri spravovaní jeho veci. Dlhoročné skúsenosti ochotných odborníkov našej kancelárie Vám garantujú nie len právne správne, ale hlavne efektívne riešenia Vašich záležitostí.
V prípade potreby sme Vám k dispozícii aj v anglickom, poľskom a v maďarskom jazyku.

O Advokácii

V spoločnosti, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najdôležitejších ústavných princípov, má advokát významné postavenie. Musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním.

Úlohou advokáta je ochrániť svojho klienta pred nezákonnými zásahmi štátnych orgánov do jeho práv, vychádzajúc z najzákladnejšej zásady právneho štátu, podľa ktorej štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ďalšou úlohou advokáta je napomôcť svojmu klientovi uplatniť jeho základné právo konať, čo nie je zákonom zakázané, a zabrániť tomu, aby ho ktokoľvek nútil, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Ľudia

Advokátsku kanceláriu JUDr. Jozefa Madeja tvorí tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami aj z iných právnych profesií, čo predstavuje neoceniteľné know-how pri voľbe účinného riešenia každej právnej veci. Od každého člena sa sústavne vyžaduje vysoká odborná úroveň, lojalita, profesionálny prístup ku klientom a dôsledné dodržiavanie etických a morálnych noriem v súlade s povinnosťami advokátov. Zakladáme si aj na vysokej úrovni znalosti všeobecného prehľadu najaktuálnejších novôt nie len vo svete právnych predpisov, ale aj v ďalších oblastiach, ktorými sú napríklad psychológia alebo účtovníctvo a problematika daní. V tejto súvislosti úzko spolupracujeme aj s ďalšími externými odborníkmi. Okrem týchto kvalít, vyžadujeme od každého člena prirodzenú ľudskosť, empatiu a kreativitu, pretože len takáto kombinácia osobnosti je spôsobilá si získať Vašu dôveru.

Kariéra

Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Madeja má záujem zamestnávať talentovaných právnikov ako aj budúcich právnikov. Našim pracovníkom umožňujeme profesionálny rast a poskytujeme priestor pre sebarealizáciu.

Pokiaľ máte záujem o prácu v našej advokátskej kancelárii, pošlite svoj životopis spolu so sprievodným listom na e-mailovú adresu info@ak-madej.sk.

Nájdete nás aj na
Zopár faktov o našej advokátskej kancelárii
Naši klienti
1252
Pozitívne ohlasy
99 %