JUDr. Michal Kuzma je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V Slovenskej advokátskej komore je zapísaný pod reg. č. 909923. V advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Madeja pôsobí od roku 2017.

+421 911 960 394 | kuzma@ak-madej.sk