JUDr. Peter Martinkovič LL.M je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti. V Slovenskej advokátskej komore je zapísaný od roku 2015 pod reg. č. 908032. V advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Madeja pôsobí od roku 2017.

+421 904 050 739 | martinkovic@ak-madej.sk