JUDr. Peter Martinkovič LL.M. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti. V advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Madeja pôsobil od roku 2017 ako advokátsky koncipient a v súčasnosti ako spolupracujúci advokát.

+421 904 050 739 | peter@martinkovic.sk