Mgr. Martin Šegita je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. V Advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Madeja pôsobí od roku 2022.

segita@ak-madej.sk