O Advokácii

V spoločnosti, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najdôležitejších ústavných princípov, má advokát významné postavenie. Musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním.

Úlohou advokáta je ochrániť svojho klienta pred nezákonnými zásahmi štátnych orgánov do jeho práv, vychádzajúc z najzákladnejšej zásady právneho štátu, podľa ktorej štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ďalšou úlohou advokáta je napomôcť svojmu klientovi uplatniť jeho základné právo konať, čo nie je zákonom zakázané, a zabrániť tomu, aby ho ktokoľvek nútil, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Ľudia

Advokátsku kanceláriu JUDr. Jozefa Madeja tvorí tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami aj z iných právnych profesií, čo predstavuje neoceniteľné know-how pri voľbe účinného riešenia každej právnej veci. Od každého člena sa sústavne vyžaduje vysoká odborná úroveň, lojalita, profesionálny prístup ku klientom a dôsledné dodržiavanie etických a morálnych noriem v súlade s povinnosťami advokátov. Zakladáme si aj na vysokej úrovni znalosti všeobecného prehľadu najaktuálnejších novôt nie len vo svete právnych predpisov, ale aj v ďalších oblastiach, ktorými sú napríklad psychológia alebo účtovníctvo a problematika daní. V tejto súvislosti úzko spolupracujeme aj s ďalšími externými odborníkmi. Okrem týchto kvalít, vyžadujeme od každého člena prirodzenú ľudskosť, empatiu a kreativitu, pretože len takáto kombinácia osobnosti je spôsobilá si získať Vašu dôveru.

Kariéra

Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Madeja má záujem zamestnávať talentovaných právnikov ako aj budúcich právnikov. Našim pracovníkom umožňujeme profesionálny rast a poskytujeme priestor pre sebarealizáciu.

Pokiaľ máte záujem o prácu v našej advokátskej kancelárii, pošlite svoj životopis spolu so sprievodným listom na e-mailovú adresu info@ak-madej.sk.