Našim cieľom je, aby sa naši stáli klienti vyhli trestnému konaniu k čomu im poskytujeme odborné poradenstvo. V ostatných prípadoch poskytuje komplexné právne služby v trestnom konaní, počnúc počiatočnými fázami trestného konania pri výsluchu podozrivého v pozícii svedka, cez vznesenie obvinenia a sťažnosti proti nemu, počas celého priebehu vyšetrovania s aktívnou účasťou vrátane návrhov na vykonanie dokazovania. Súčasťou našej stratégie je aj zhodnotenie procesnej situácie obvineného vrátane možností, ako postupovať vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní. Vzhľadom na naše skúsenosti sa vždy snažíme klientovi odporučiť pre neho najprijateľnejšiu alternatívu. Súčasťou našej starostlivosti v prípade ak je klient vo väzbe sú aj pravidelné návštevy klienta aj napriek tomu, že za tieto úkony advokátovi nie vždy prináleží odmena. Prvoradým cieľom je, aby sa konanie podarilo zastaviť už v predsúdnom konaní či už rozhodnutím vyšetrovateľa alebo prokurátora. Pokiaľ je na obvineného už podaná obžaloba, obhajoba smeruje k čo najrýchlejšiemu a najpriaznivejšiemu výsledku v trestnom konaní. Súčasťou našej stratégie je aj spolupráca s viacerými odborníkmi, ktorí na svojimi konzultáciami napomáhajú pri objasňovaní dôkazov v prospech klienta. Máme dlhoročné skúsenosti na všetkých stupňoch všeobecných súdov, ako aj špecializovanom trestnom súde, pred ktorým sme zastupovali taktiež viacero klientov. V rámci zastupovania klientov máme bohaté skúsenosti pri zastupovaní klientov z obzvlášť závažnej trestnej činnosti vrátane založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej (organizovanej) skupiny. Zvlášť úspešní sme pri riešení ekonomickej a daňovej trestnej činnosti, s riešením ktorej máme bohaté skúsenosti a množstvo spokojných klientov.

 • obahjoba klienta v trestnej veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
 • obahjoba klienta v trestnej veci skrátenia dane a poistného
 • obahjoba klienta v trestnej veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
 • obhajoba klienta v trestnej veci úverového podvodu
 • obhajoba klienta v trestnej veci krádeže
 • obhajoba klienta v trestnej veci neoprávnenému použitiu platobného prostriedku
 • zastupovanie poškodeného v trestnej veci zvýhodňovania veriteľa
 • zastupovanie poškodeného v trestnej veci podvodu
 • obhajoba klientov pri vznesení obvinenia, vrátane podania sťažnosti
 • zastupovanie klientov pred OČTK vrátane špecializovaných útvarov národnej kriminálnej agentúry (NAKA)
 • riešenie konfliktných situácií pri dokazovaní, vrátane zabezpečovania dôkazov svedčiacich v prospech klienta (posudky, vyjadrenia, záznamy, dokumentácia)
 • komunikácia s OČTK a prokuratúrou
 • pravidelné návštevy klienta vo väzbe
 • zastupovanie pred súdom vrátane špecializovaného trestného súdu
 • zastupovanie v odvolacom konaní a pri podaní mimoriadnych opravných prostriedkov