• Vypracovanie individuálnych sťažností pre porušenie ľudských práv a zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,
  • Vypracovanie individuálnych sťažností pre porušenie základných ľudských práv garantované Ústavou, Európskym dohovorom o ľudských právach a ďalších medzinárodných dohovoroch, ktorými je Slovenská republika viazaná,
  • Zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva